Polityka zwrotów

WYMIANA TOWARU

1. Klient ma możliwość wymiany zamówionego w Sklepie towaru w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.

2. Warunkiem wymiany jest dostarczenie wymienianego towaru w powyższym terminie na adres: Adam Bike Serwis ul. Morskia 176/184 Gdynia 81-225 w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, posiadającego wszelkie oryginalne zabezpieczenia, metki i oznaczenia, nie noszącego jakichkolwiek śladów używania wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem, zawierającym informację o towarze wymienianym oraz nowo zamawianym. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi.

3. Wymieniany przez Klienta towar powinien być opakowany w odpowiedni, bezpieczny sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4. Jeżeli wszystkie wspomniane powyżej warunki zostają spełnione, Sklep gwarantuje Klientowi wymianę towaru oraz dostawę nowo zamawianego towaru na koszt Sklepu, w czasie podanym dla tego towaru na stronie Sklepu, licząc od momentu otrzymania przez Sklep wymienianego towaru. W przypadku braku dostępności nowo zamawianego towaru Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję o sposobie realizacji wymiany (wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru, zwrot równowartości ceny wymienianego towaru). Jeżeli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego Klient zobowiązany jest dokonać przelewu różnicy w cenie na rachunek bankowy Sklepu. Wymiana jest wówczas realizowana wyłącznie po otrzymaniu przez Sklep odpowiedniej płatności od Klienta. Jeżeli nowo zamawiany towar jest tańszy od towaru wymienianego, Sklep gwarantuje Klientowi zwrot różnicy w cenie, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sklep wymienianego towaru.

5. Wymianie nie podlegają towary sprowadzone na indywidualne zamówienie, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Bike4race.pl przysługuje, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres: Adam Bike Serwis ul. Morska 176/184 Gdynia 81-225

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Adam Bike Serwis ul. Morska 176/184 Gdynia 81-225 . Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta i nie podlegają zwrotowi, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Adam Bike Serwis Adam Kraśnicki świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, zwrotowi ze strony sklepu internetowego adambike.pl podlega natomiast całość wpłat uiszczonych z tytułu umowy (wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki towaru do konsumenta).

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku towarów sprowadzonych na indywidualne zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

preloader